УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Дисципліни вільного вибору

 

015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

 

Група

Дисципліна

29

1.Системне програмування

2. Практикум розв’язування задач з інформатики

3. Теоретичне програмування

19

1.Математична логіка

2. Програмування

3. Програмне забезпечення

4. Комп’ютерне документознавство

39

1. Захист інформації в комп’ютерних системах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015.21 Професійна освіта. Харчові технології

 

Група

Дисципліна

18

1.     Облік, калькуляція i звітність на підприємствах харчової промисловості

2.     Технологія виробництва продукції громадського харчування

3. Товарознавство

4. Основи дієтичного та лікувального харчування

14

1.     Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

2. Харчові технології

3. Управління якістю у ресторанному господарстві

38

1. Проектування харчових підприємств

28

1.Технологія обладнання харчової галузі

2. Процеси та апарати харчових виробництв

3. Виробниче навчання

 

015 Професійна освіта. Дизайн

 

Група

Дисципліна

27

1.Макетування у дизайні середовища

2. Дизайн та монументально-декоративне мистецтво

17

1.Малюнок та пластична анатомія

2. Технічний малюнок

3. Історія

17а

1.Макетування у дизайні середовища

2. Художне проектування у дизайні середовища

3. САПР об’єктів середовища

4. Проектування та виготовлення об’єктів середовища