УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Дисципліни кафедри

 

 

1.  WEB-технології та WEB -дизайн

2.  Адміністрування комп’ютерних систем

3.  Апаратне забезпечення комп’ютерних систем

4.  Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство

5.  Бази даних та  інформаційні системи

6.  Біохімія та фізіологія харчування

7.  Видавничі системи

8.  Використання інформаційних технологій в навчальному процесі

9.  Виробниче навчання

10.   Дизайн інтер’єру

11.   Дизайн та монументально-декоративне мистецтво

12.   Дискретна математика (програмування)

13.   Дитяче харчування

14.   Економіка підприємства та маркетинг

15.   Експлуатація та обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв

16.   Ергономіка

17.   Живопис та основи кольорознавства

18.   Захист інформації комп’ютерних систем

19.   Інноваційні технології харчових виробництв

20.   Інновації в галузі професійної освіти

21.   Інформатика та обчислювальна техніка

22.   Інформаційна безпека програмного забезпечення

23.   Інформаційна логістика

24.   Інформаційні машини та кібернетичні системи

25.   Інформаційно-комунікаційні технології в галузі

26.   Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці

27.   Історія інформатики

28.   Історія харчових виробництв

29.   Комп’ютерна  дискретна математика

30.   Комп’ютерна анімація та 3D-моделювання

31.   Комп’ютерна анімація та 3D-моделювання в навчальному процесі

32.   Комп’ютерне документознавство

33.   Комп’ютерний дизайн

34.   Комп’ютерні мережі

35.   Комп’ютерні мережі та захист даних

36.   Комп’ютерні моделі та їх застосування

37.   Комп’ютерні технології в навчальному процесі

38.   Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

39.   Логістика у ресторанному господарстві

40.   Макетування у дизайні середовища

41.   Малюнок та пластична анатомія

42.   Математична логіка

43.   Математична статистика

44.   Менеджмент професійної діяльності в галузі

45.   Методи контролю якості харчової продукції

46.   Методика викладання спецдисциплін в галузі комп’ютерних технологій

47.   Методика викладання спецдисциплін в галузі харчових технологій

48.   Методика навчання інформатики

49.   Методика професійного навчання

50.   Методологія наукових досліджень в галузі професійної освіти

51.   МПН: дидактичне проектування

52.   МПН: основні технології навчання

53.   Об’єктноорієнтоване програмування

54.   Облік, калькуляція і звітність на підприємствах харчової промисловості

55.   Операційні системи

56.   Організація архітектурно-дизайнерської діяльності

57.   Організація виробництва та менеджмент

58.   Організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства

59.   Основи аграрного виробництва

-      Сільськогосподарські машини

-      Технологія аграрного виробництва

-      Трактори та автомобілі

60.   Основи інженерно-педагогічної творчості

61.   Основи теорії технологічної освіти

62.   Основи художнього проектування

63.   Основні напрямки розвитку та інновації в галузі харчових технологій

64.   Практикум розв’язування задач з інформатики

65.   Програмне забезпечення

66.   Програмування

67.   Проектування та виготовлення об’єктів середовища

68.   Проектування харчових підприємств

69.   Процеси та апарати харчового виробництва

70.   Ресторанна справа

71.   Санітарія та гігієна ресторанного господарства

72.   САПР об’єктів середовища

73.   Системне програмування

74.   Системний аналіз

75.   Сучасний етикет та корпоративна культура

76.   Сучасний етикет та секрет гостинності

77.   Сучасні інформаційні технології

78.   Сучасні інформаційні технології та технічні засоби навчання

79.   Сучасні технології харчових виробництв

80.   Теоретико-правові основи освіти

81.   Теоретичне програмування

82.   Теорія і практика надання освітніх комп’ютерних послуг

83.   Теорія цифрових автоматів

84.   Технічний малюнок

85.   Технологічне обладнання харчової галузі

86.   Технологія виготовлення напівфабрикатів

87.  Технологія виготовлення продукції та технологічне обладнання підприємств ресторанного господарства

88.   Технологія виробництва продукції громадського харчування

89.   Товарознавство

90.   Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення

91.   Управління розробкою і супроводом програмного забезпечення

92.   Управління якістю у ресторанному господарстві

93.    Фізіологія харчування

94.   Харчові технології

95.   Художнє проектування у дизайні середовища

96.   Художня обробка матеріалів

97.   Чисельні методи в інформатиці

98.   ШКІ та методика її навчання