УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Напрями підготовки

 

 

 

Кафедра забезпечує викладання дисциплін фахового спрямування за напрямами підготовки та спеціальностями:


 

015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології 

015.21 Професійна освіта. Харчові технології

015 Професійна освіта. Дизайн

7.01010401 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

7.01010401 Професійна освіта. Харчові технології

8.01010401 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

8.01010401 Професійна освіта. Харчові технології