УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Тематика про ВКР

 

Тематика вищих кваліфікацйних робіт  по кафедрі професійної освіти та технологій за профілями у 2017-2018 н.р.

 

1. Використання компютерних технологій під час самостійної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів.

2. Використання компютерних технологій під час дистанційної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів

3.   Використання комп’ютерних технологій для розвитку творчої особистості учня в процесі професійного навчання.

4. Використання комп’ютерних технологій для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів.

5. Ефективність використання інформаційних технологій в навчальному процесі коледжів технічних спеціальностей.

6.   Використання сучасних інформаційних технологій при створенні електронного підручника.

7.   Методика використання освітніх телекомунікаційних проектів у ході професійно-теоретичного навчання учнів ПТНЗ.

8.   Формування основ інформаційної культури учнів ПТНЗ при вивченні курсу Інформаційні технологій.

9.    Використання технологій електронного навчання у професійній підготовці учнів ПТНЗ.

10.   Педагогічні умови інформатизації професійно-технічного навчального закладу.

11.   Методика формування професійних умінь та навичок учнів ПТНЗ засобами інформаційних технологій.

12.   Розвиток просторового мислення учнів ПТНЗ методами комп’ютерної графіки.

13.   Застосування реляційних баз даних у формуванні фахової компетентності учнів ПТНЗ.

14.   Формування інформаційної культури учнів ПТНЗ засобами пакету офісних програм.

15.   Використання веб-технології у фаховій підготовці учнів
професійно-технічних навчальних закладів.

16.   Формування пошукових умінь учнів ПТНЗ у ході вивчення дисциплін інформатичного циклу.

17.   Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації проектної діяльності учнів ПТНЗ.

18.   Використання інформаційного навчального середовища при вивченні інформатики у закладах професійно-технічної освіти.

19.   Педагогічні умови контролю знань учнів птнз на основі використання мережних технологій.

20.   Педагогічні умови використання інформаційних мереж у навчальному процесі.

21.   Використання сучасних мережних інформаційних технологій у ході професійної підготовки студентів ВНЗ.

22.  Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього викладача спеціальних дисциплін ПТНЗ.

23.   Розвиток художніх здібностей майбутніх фахівців в галузі дизайну у процесі вивчення традиційних Українських видів декоративно-прикладного мистецтва.

24.   Формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців в галузі дизайну у процесі художньо-графічної підготовки.

25.   Методика викладання біоніки майбутнім фахівцям в галузі дизайну у процесі вивчення основ художнього проектування.

26.   Використання інтерактивних методів навчання у процесі художньо-конструкторської підготовці майбутніх фахівців в галузі дизайну.

27. Формування професійної компетентності майбутніх художників-конструкторів у процесі ерго-дизайнерської діяльності.

28.   Педагогічні основи інтелектуального розвитку учнів ПТНЗ кулінарного профілю у процесі професійної підготовки.

29. Мотивація навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчових технологій у процесі професійної підготовки.