УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Тематика курсових робіт

 Тематика курсових робіт викладачів

кафедри професійної освіти та ТП у 2017-18 н.р.
Напрям підготовки:

015.21 Професійна освіта. Харчові технології
Дисципліна «Технологічне обладнання харчової галузі»

1.  Обладнання та технологія виготовлення хлібобулочних виробів
2.  Обладнання та технологія виробництва варених ковбасних виробів.
3.  Обладнання та технологія виготовлення молока і молочних виробів.
4.  Обладнання та технологія виготовлення соусів та заправок.
5.  Обладнання та технологія виготовлення м’ясних продуктів.
6.  Обладнання та технологія м’ясних напівфабрикатів.
7.  Обладнання та технологія приготування м’ясних страв.
8.  Обладнання та технологія виготовлення хлібобулочних виробів.
9.  Технологічне обладнання та виробництво консервів з морепродуктів.
10. Технологічне обладнання хлібопекарської промисловості.
11. Технологічне обладнання та виробництво макаронних виробів.
12. Використання промислового технологічного обладнання в кулінарії
13. Технологічне обладнання та виробництво харчових концентратів.
14. Технологічне обладнання та виробництво кондитерських виробів.
15. Технологічне обладнання та виробництво шоколаду.
16. Обладнання та технологія виготовлення тортів.
17. Обладнання та технологія виготовлення солодких газованих напоїв.
18. Обладнання та технологія виготовлення алкогольних напоїв.
19. Обладнання та технологія виготовлення кефірів.
20. Обладнання та технологія виготовлення сирів.
21. Обладнання та технологія виготовлення сирів та сиркових мас.
22. Технологічне обладнання та виробництво молока.
23. Технологічне обладнання та виробництво консервованої овочевої продукції.
24. Технологічне обладнання та виробництво консервованої м’ясної продукції.
25. Технологічне обладнання та виробництво копчених ковбас.
26. Технологічне обладнання та виробництво варених ковбас та сосисок.
27. Технологічне обладнання та виробництво пива.
28. Технологічне обладнання та виробництво згущеного молока.
29. Технологічне обладнання та виробництво цукру.
30. Технологічне обладнання та виробництво шоколадних виробів.

Напрям підготовки 015.21 Професійна освіта. Харчові технології
Дисципліна «Методика професійного навчання»

1.Активізація розумової діяльності учнів при вивченні різних предметів та спецдисциплін ПТНЗ.
2.Вдосконалення змісту і форм організації трудової діяльності учнів ПТНЗ на уроках виробничого навчання.
3.Дидактичне забезпечення навчального процесу при вивченні розділу «Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів».
4.Дидактичні особливості вивчення проектування сервіровки столу до сніданку, обіду, вечері.
5.Дидактичні особливості вивчення розділу «Обробка м'яса і м'ясних продуктів».
6.Дидактичні особливості вивчення розділу «Обробка риби і нерибних морепродуктів».
7.Дидактичні особливості вивчення розділу «Обробка сільськогосподарської птиці і дичини».
8.Естетичне виховання учнів ПТНЗ на уроках виробничого навчання.
9.Естетичне виховання учнів ПТНЗ на уроках теоретичного і практичного навчання.
10.Методика вивчення розділу «Гарячі страви з м'яса і субпродуктів».
11.Методика вивчення технології виробництва овочевих страв.
12.Методика навчання учнів кулінарним роботам.
13.Методика навчання учнів на заняттях з виробничого навчання при вивченні розділу «Страви з яєць».
14.Методика навчання учнів приготуванню перших страв.
15.Методика навчання учнів ПТНЗ обробці нерибних морепродуктів.
16.Методика навчання учнів ПТНЗ обробці овочів і грибів та приготування страв із них.
17.Методика навчання учнів ПТНЗ обробці риби та приготування страв із неї.
18.Методика навчання учнів ПТНЗ технології обробки лускатої, безлускатої, морської риби.
19.Методика навчання учнів ПТНЗ технології приготування виробів з тіста.
20.Методика навчання учнів розділу «Основи професійної діяльності людини».
21.Методика навчання учнів розділу «Прийом гостей. Українські та зарубіжні традиції».
22.Методика оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках спецтехнологій.
23.Методика проведення занять з спецдисциплін.
24.Методика проведення уроків виробничого навчання при вивченні страв і виробів з борошна.
25.Методика проведення уроків спецтехнології при вивченні страв і виробів з борошна.
26.Методика та особливості вивчення товарознавства харчових продуктів.
27.Методика формування трудових вмінь і навичок при вивченні організації та обслуговування клієнтів.
28.Методичне планування навчального процесу.
29.Методичні особливості організації навчального процесу з технології харчових виробництв при вивченні розділу «Закуски і холодні страви».
30.Особливості вивчення розділу «Культура харчування, правила споживання страв».
31.Особливості вивчення теми «Проектування святкового столу».
32.Особливості методики навчання учнів ПТНЗ спеціальності технологія харчових виробництв.
33.Особливості навчання та проведення практичних робіт при вивченні розділу «Страви і гарніри з круп і макаронних виробів, харчова цінність їх».
34.Особливості організації та проведення навчального процесу з виробничого навчання спеціальності технологія харчової промисловості та організація громадського харчування.
35.Проектування, виготовлення та оздоблення страв з риби.
36.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках спецтехнологій.
37.Розвиток творчих здібностей учнів під час проведення уроків зі спецтехнологій.
38.Техніко-технологічні відомості та методика навчання технології приготування соусів.
39.Техніко-технологічні відомості та методичні особливості вивчення розділу «Технологія приготування страв з сиру».
40.Техніко-технологічні відомості та особливості вивчення технології заготівлі та зберіганню продуктів.
41.Техніко-технологічні та методичні особливості навчання учнів організації, сервіровці святкових столів різного призначення.
42.Удосконалення методів контролю знань, умінь і навичок учнів ПТНЗ.
43.Урахування індивідуальних особливостей учнів під час формування трудових вмінь та навичок.
44.Формування в учнів ПТНЗ знань та вмінь здорового способу харчування з урахуванням національних особливостей харчування.
45.Формування естетичних смаків учнів ПТНЗ в процесі вивчення технології приготування різних страв.
46.Формування технологічних знань при складанні технологічних карток з технології приготування різних харчових продуктів.

Напрям підготовки 015.10 Професійна освіта. Компʼютерні технології
Дисципліна
«Використання інформаційних технологій у навчальному процесі»

1. Використання сучасного програмного забезпечення Windows Movie Maker для створення мультимедійних дидактичних матеріалів
2. Створення блогів та робота з ними.
3. Використання сучасного програмного забезпечення для створення дидактичних матеріалів для учнів.
4. Використання програм керування комп’ютерним кабінетом у навчальному процесі.
5. Створення контрольно-діагностичних завдань для здійснення мережевого моніторингу знань учнів засобами сучасного програмного забезпечення.
6. Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі школярів.
7. Використання сучасного програмного забезпечення Windows Power Point для створення мультимедійних дидактичних матеріалів
8. Використання сучасного програмного забезпечення Windows Publisher для створення мультимедійних дидактичних матеріалів
9. Створення контрольно-діагностичних завдань для збору і обробки результатів тестування учнів засобами сучасного програмного забезпечення.
10. Створення інформаційних сайтів засобами сучасного програмного забезпечення.

Дисципліна «Методика професійного навчання»

1.Використання електронних тлумачних словників для підвищення ефективності навчання інформатики учнів ПТНЗ
2.Використання мережних технологій в професійній освіті
3.Використання методу проектів на уроках інформатики в ПТНЗ
4.Використання міжпредметних зв’язків при вивченні інформатики в ПТНЗ
5.Використання сучасних актуальних проблем подання та опрацювання інформації в начальному закладі професійно-технічних навчальних закладів
6.Впровадження технології проблемного навчання у процес навчання інформатики у закладах професійно-технологічної освіти
7.Електронний підручник Інформатика
8.Зміст і методика навчання інформатичних дисциплін у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації
9.Методика вивчення курсу «Методи та засоби компʼютерних інформаційних технологій» у вищих професійних навчальних закладах
10.Методика вивчення основ алгоритмізації
11.Методика вивчення системного програмного забезпечення майбутніми техніками-програмістами
12.Методика використання пізнавальних задач при вивченні інформатики у професійному коледжі
13.Методика використання САПР у процесі вивчення правил оформлення креслення учнями ПТНЗ
14.Методика опрацювання числової інформації в середовищі Excel
15.Методика організації самостійної роботи студентів агроколеджів на заняттях з інформатики 
16.Навчання учнів ПТНЗ інформатиці засобами сучасних мережних
17.НІТ як засіб вдосконалення навчальної діяльності студентів агротехнічного коледжу на заняттях інформатики
18.Предметне моделювання як засіб формування основ інформаційної культури студентів ВНЗ І–ІІ р.а.
19.Програмоване навчання як засіб оптимізації навчальної діяльності учнів ПТНЗ на заняттях з інформатики
20.Реалізація диференційованого підходу при вивченні інформатики в ПТНЗ
21.Реалізація методу проектів при вивченні електронних таблиць в ПТНЗ
22.Розвиток логічного мислення учнів на уроках інформатики в ПТНЗ
23.Технологія захисту та опрацювання звукових даних
24.Формування основ інформаційної культури студентів ВНЗ І–ІІ р.а. при вивченні глобальної мережі Інтернет
25.Формування основ інформаційної культури студентів при вивченні глобальної мережі Інтернет
26.Шляхи формування основ інформаційної культури студентів агротехнічних коледжів

Дисципліна «WEB-технології та WEB-дизайн»

1.Доступ і створення додатків за допомогою технології WAP
2.Web-сайт мистецького салону 
3.Технологія створення баз даних на основі ASP.NET  
4.Інтернет-магазин апаратного забезпечення 
5.Використання мови javascript для організації інформаційного продукту 
6.Особливості впровадження математичних досліджень в Web-технологіях
7.Графічні можливості Java Script у веб-браузерах 
8.Семантичне ядро Веб-проекту в мережі Інтернет 
9.Проектування і створення сайту "Електронна книга" 
10.Розробка інтерактивних технологій для мережі Інтернет 
11.Розробка нестандартних елементів керування на WEB-сайтах
12.Розробка та впровадження сайту з використанням CSM Joomla!
13.Розробка сайту для книжкового салону 
14.Реалізація та впровадження чисельно-аналітичних методів на javascript 
15.Розробка реклами в мережі Інтернет. 
16.Створення web-додатків з використанням мови Perl 
17.Розробка інформаційних систем на базі web-технологій.
18.Розробка додатків для мобільних пристроїв з використанням web- технологій
19.Розробка системи керування проектами з використанням технології Google.
20.Розробка Web-інтерфейсу для доступу до Баз даних.

Спеціальність 7.01010401 Професійна освіта. Харчові технології 
Дисципліна «Методики викладання спецдисциплін в галузі комп’ютерних технологій»

1.Використання сучасних методів навчання в процесі вивчення технологій харчових виробництв у професійно-технічних навчальних закладах
2.Використання сучасних методів навчання в процесі вивчення товарознавства харчових продуктів
3.Виховання естетичної культури в процесі проведення занять з технології приготування страв на заняттях з виробничого навчання
4.Зміст та методика вивчення технології виробництва продукції громадського харчування
5.Методика вивчення дисципліни «Основи санітарії і гігієни» в професійно-технічних навчальних закладах
6.Методика вивчення дисципліни «Устаткування підприємств харчування» в професійно-технічних навчальних закладах
7.Методика вивчення обладнання підприємств громадського харчування
8.Методика вивчення технології виробництва перших страв
9.Методика вивчення технології виробництва салатів на заняттях з виробничого навчання 
10.Методика вивчення технології виробництва солодких страв і напоїв на заняттях з виробничого навчання.
11.Методика вивчення технології виробництва страв з сиру на заняттях з виробничого навчання
12.Методика вивчення технології виробництва страв з яєць на уроках з виробничого навчання
13.Методика вивчення технології виробництва страв із риби на заняттях з виробничого навчання
14.Методика вивчення технології обробки сировини при проведенні занять з виробничого навчання
15.Методика вивчення технології обробки сировини при проведенні занять з виробничого навчання
16.Методика навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів технологіям кондитерського виробництва
17.Методика навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів технологіям кондитерського виробництва
18.Методика навчання учнів ПТНЗ організації та обслуговуванню у закладах громадського харчування
19.Методика проведення занять з основ харчових технологій з використанням комп’ютерних технологій
20.Методика проведення практичних занять з технології приготування страв з використанням методу проектів
21.Навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів технології приготування страв української національної кухні
22.Навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів технології приготування страв української національної кухні
23.Формування естетичної культури в процесі проведення занять з технології приготування страв на заняттях з виробничого навчання
24.Формування практичних вмінь при виготовленні муляжів з солоного тіста
25.Формування професійної етики молодшого спеціаліста харчових технологій

Спеціальність 7.01010401 Професійна освіта. Компʼютерні технології 
Дисципліна «Методики викладання спецдисциплін в галузі комп’ютерних технологій»

1.Активізація творчої діяльності учнів ПТНЗ на уроках інформатики
2.Задача як засіб формування інтелектуальних умінь учнів ПТНЗ на заняттях з інформатики
3.Інтенсифікація організації навчального процесу з інформатики в ПТНЗ засобами електронних підручників 
4.Методика вивчення глобальних мережі Internet
5.Методика вивчення електронних таблиць засобами проектних технологій в професійно-технічних навчальних закладах
6.Методика вивчення курсу "Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій" у вищих професійний навчальних закладах
7.Методика вивчення операційної системи Windows
8.Методика вивчення основ алгоритмізації
9.Методика викладання технології опрацювання числової інформації в Excel
10.Методика використання задач у навчанні інформатики. Технологія розв'язування задач на комп'ютері
11.Методика використання сучасних інформаційних технологій в ПТНЗ
12.Методика використання сучасних інформаційних технологій при вивченні текстових редакторів в ПТНЗ
13.Оптимізація навчальної діяльності учнів ПТНЗ на заняттях з інформатики засобами програмованого навчання
14.Перспективи використання інформаційних технологій в професійній освіті
15.Реалізація індивідуально-диференційованого підходу при вивченні інформатики в ПТНЗ
16.Системи управління контентом (CMS)
17.Формування інформаційної культури студентів на основі предметного моделювання

Спеціальність 8.01010401 Професійна освіта. Харчові технології 
Дисципліна «Методики викладання спецдисциплін в галузі комп’ютерних технологій»

1.Використання елементів проектної технології на заняттях практичного навчання з харчових технологій
2.Використання сучасних методів навчання в процесі вивчення технологій харчових виробництв у професійно-технічних навчальних закладах
3.Використання сучасних методів навчання в процесі вивчення технологій харчових виробництв в професійно-технічних навчальних закладах
4.Використання сучасних методів навчання в процесі вивчення товарознавства харчових продуктів
5.Виховання естетичної культури в процесі проведення занять з технології виготовлення кондитерських виробів на заняттях з виробничого навчання
6.Зміст та методика вивчення обладнання підприємств громадського харчування
7.Зміст та методика вивчення технології виробництва продукції громадського харчування
8.Методика вивчення дисципліни «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства» в професійно-технічних навчальних закладах
9.Методика вивчення дисципліни «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» в професійно-технічних навчальних закладах
10.Методика вивчення обладнання підприємств громадського харчування
11.Методика вивчення технології виробництва закусок і холодних страв на уроках зі спецдисциплін
12.Методика вивчення технології виробництва страв з гарячих страв з м’яса і субпродуктів на уроках зі спецтехнологій
13.Методика вивчення технології виробництва страв з сільськогосподарської птиці на уроках зі спецтехнологій
14.Методика вивчення технології виробництва страв і виробів з борошна на уроках спецтехнологій
15.Методика вивчення технології виробництва страв і гарнірів з картоплі, овочів і грибів на уроках зі спецдисциплін
16.Методика вивчення технології виробництва страв і гарнірів з макаронних виробів на уроках спецтехнологій
17.Методика вивчення товарознавства харчових продуктів учнями професійно-технічних навчальних закладів
18.Методика навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів технологіям кондитерського виробництва
19.Проектування занять зі спецдисциплін з використанням інформаційної програми «Intel® Навчання для майбутнього»
20.Формування системи знань в учнів професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю при вивченні технології приготування страв

Спеціальність 015.10 Професійна освіта. Компʼютерні технології 
Дисципліна «Методики викладання спецдисциплін в галузі комп’ютерних технологій»

1.Вдосконалення навчальної діяльності студентів агротехнічних коледжів на заняттях з інформатики засобами НІТ
2.Використання інформаційно-освітніх порталів при вивченні інформатики в агротехнічному коледжі
3.Використання мультимедійних мережних технологій для вивчення основ програмування у ВНЗ І–ІІ р.а.
4.Зміст і методика навчання інформатичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
5.Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів агротехнічних коледжів
6.Методика вивчення основ алгоритмізації
7.Методика вивчення системного програмного забезпечення майбутніми техніками-програмістами
8.Методика використання електронних інтерактивних комплексів при вивченні табличних процесорів у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
9.Методика організації самостійної роботи студентів агроколеджів на заняттях з інформатики
10.Програмоване навчання як засіб оптимізації навчальної діяльності студентів ВНЗ І–ІІ р.а. на заняттях з інформатики
11.Розробка електронного підручника з інформатики
12.Формування технічного мислення студентів ВНЗ І–ІІ рівня акредитації засобами інформатики