УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Кадровий склад

 
Мельник Олексій Сергійович
завідувач кафедри, канд. техн. наук, доцент 

 

 
Ткачук Станіслав Іванович - професордоктор пед. наук 
 
Грітченко Анатолій Григорович - професордоктор пед. наук 

Кравченко Тамара Василівна - доценткандидат пед. наук

 


 

Гервас Ольга Геннадіївна - доценткандидат пед. наук 

Малишевський Олег Володимирович -  кандидат педагогічних наук, доцент 

Джога Ольга Валентинівна - майстер вироб. навчання

 


 
Дубова Наталія В’ячеславівна - доцент, кандидат пед. наукКоробань Оксана Валеріївна - викладачЧичук Вадим Миколайович - доцент, кандидат пед. наук