УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Видавнича діяльність

Видавнича діяльність викладачів кафедри ПО та КТ у 2011-2016 н.р.

 1. Гервас О.Г. Макетування у дизайні середовища. Навчально-методичний посібник / Ольга Геннадіївна Гервас //  – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. - 120 с.
 2. Гервас О.Г. Дизайн предметного середовища. Навчально-методичний посібник / Ольга Геннадіївна Гервас // – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. - 262 с.
 3. Гервас О.Г. Художнє проектування в дизайне середовища. Вироби з деревини. Навчально-методичний посібник / Ольга Геннадіївна Гервас // – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. - 200 с.
 4. Гервас О.Г. Моделювання та художнє оздоблення виробів з деревини. Навчально-методичний посібник / Ольга Геннадіївна Гервас // – Умань : видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 144 с.
 5.  Гервас О. Г. Довідник з технологій меблевого виробництва : навчально-методичний посібник / Ольга Геннадіївна Гервас // – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014 – 91 с.
 6.  Гервас О. Г. Довідник майбутнім інженерам-педагогам у галузі деревообробки : навчально-методичний посібник / Ольга Геннадіївна Гервас //  – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014 – 174 с.
 7. Гервас О. Г. Довідник з загальних технологій виробів з деревини : навчально-методичний посібник / Ольга Геннадіївна Гервас // – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014 – 95 с.
 8.  Гервас О. Г. Довідник з методики викладання спеціальних дисциплін в галузі деревообробки : навчально-методичний посібник / Ольга Геннадіївна Гервас //  – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014 – 135 с.
 9. Мельник О.С. Кручення в залізобетонних елементах порожнистого трикутного профілю з нормальними тріщинами: монографія / О.С. Мельник. - Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. - 106 с.
 10. Теорія та методика навчання технологій: навчальний посібник / І.П.Андрощук, І.В.Андрощук, В.В.Бербец, О.В.Бялик та ін. /С.І.Ткачук // за заг.ред. О.М.Коберника - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – с. 129-166, с. 256-271.
 11. Кравченко Т. В. Харчові технології: навчальний підручник / Тамара Василівна Кравченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 350 с.;
 12. Філімонова І.А. Процеси та апарати харчових виробництв: Навч.-мет.посібник для самостійної роботи студентів / Ірина Афанасіївна Філімонова // – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 105 с.
 13. Ткачук С.І. Теоретико-правові основи освіти: Курс лекцій / Станіслав Іванович Ткачук // – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 147 с.
 14. Гервас О.Г.         Технології: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / О.М.Коберник, А.І. Терещук, О.Г. Гервас (та ін.) – К. : ЛТД, 2011. – 160 с. : іл.                                                   Підручник         2,75
 15. Гервас О.Г.         Основи дизайну. Курс лекції. // – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2012. – 204 с.     Навчально-методичний посібник 
 16. Гервас О.Г.         Ергономіка // Навчально-методичний посібник. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2011. – 132 с.        Навч.-мет. посібник    
 17. Гервас О.Г.         Конструювання та дизайн виробів з деревини // Навчально-методичний посібник. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2011. – 132 с.         Навч.-мет. посібник
 18. Гервас О.Г.         Основи дизайну. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторно-практичних занять.// Навчально- методичний посібник. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2012. – 132 с.
 19. Гервас О.Г.         Художнє оздоблення виробів з деревини. Курс лекції. // – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2013. – 155 с.        Навч.-мет. посібник    
 20. Гервас О.Г.         Сучасні технології обробки деревини. Курс лекції. // – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2013. –140 с.         Навч.-мет. посібник    
 21. Кравченко Т.В.  Фізіологія харчування. Навчальний посібник. (Видання 2. Доповнене). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2011. – 212 с. 
 22. Малишевський О.В., Колмакова В.О.    Інформатика. Змістовні модулі: Інформація та інформаційні процеси. Навч.-мет. посібник

Інформація по кафедрі професійної освіти та технологій за профілями про монографії та підручники з грифом МОН України

 

Підручники з грифом МОН України:

 

1. Трудове навчання (для хлопців): підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закл. / В.К.Сидоренко, Д.В.Лєбєдєв, А.М.Гедзик, В.В. Юрженко.-Харків: СИЦИЯ, 2013.- 256 с.

 

 

2. Технології: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / О.М.Коберник, А.І. Терещук, О.Г. Гервас (та ін.) – К. : ЛТД, 2011. – 160 с. : іл.

 

 

3. Трудове навчання (для хлопців): підручник для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / В.К.Сидоренко, Д.В.Лєбєдєв, А.М.Гедзик, В.В. Юрженко. - Харків: СИЦИЯ, 2014.- 256 с.

 

Видавнича діяльність викладачів кафедри ПО та КТ у 2017-2018 н.р.

 

1.     Гервас О. Г. Організація архітектурно-дизайнерської діяльності : навчально-методичний посібник / Гервас О. Г. – Умань : ФОП «АЛМІ»., 2017.  150 с.

2.     Гервас О. Г. САПР обєктів середовища : навчально-методичний посібник / Гервас О. Г. – Умань : АЛМІ, 2017. – 180 с.

3.     Гервас О. Г. Проектування та виготовлення обєктів середовища : навчально-методичний посібник / Гервас О. Г. – Умань: АЛМІ, 2017. – 200 с.

4.     Гервас О. Г. Лабораторний-практикум з дисципліни «Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство» / Гервас О. Г. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 106 с.

5.     Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства : навчальний посібник / уклад.: Т.В. Кравченко, Н.М. Попова. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 273 с.

6.     Логістика у ресторанному господарстві : навчальний посібник / уклад. Т.В. Кравченко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 161 с.

7.     Мельник О.С. Чисельні методи в інформатиці. /О.С. Мельник, О.В. Коробань. – Умань.: Візаві, 2017. – 114 с.

 

6.1.4 Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо).

                       1.       Гервас О. Г. Лабораторний-практикум з дисципліни «Живопис та основи кольорознавства» / Гервас О. Г. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 89 с.

                       2.       Гервас О. Г. Лабораторний-практикум з дисципліни «Малюнок та пластична анатомія» / Гервас О. Г. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 66 с.

    6.1.5 Інші наукові видання (електронні посібники).

                       1.       Грітченко А.Г. Комп’ютерні технології у навчальному процесі: [Електронний ресурс]: електр. посіб.для пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації / А.Г. Грітченко. – 47,6 МВ. – Умань : УДПУ, 2016. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану.

                       2.       Філімонова І.А. Виробниче навчання: Навч.-мет.посібник для самостійної роботи студентів: [Електронний ресурс]: електр. посіб.для пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації / І.А. Філімонова. – 42,6 МВ. – Умань : УДПУ, 2016. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану.

                       3.       Мельник О.С. Основи роботи в MSSQLServer [Електронний ресурс]: електр. посіб.для пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації / О.С. Мельник. – 16 МВ.– Умань : УДПУ, 2016. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану.

 

                       4.       Гервас О.Г. Організація архітектурно-дизайнерської діяльності [Електронний ресурс]: електр. посіб.для пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації / О. Г. Гервас. – 5,3 МВ.– Умань : УДПУ, 2017. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану.