УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Теми дисертацій

1. Ткачук С.І. Теорія і методика підготовки майбутніх вчителів трудового навчання до формування в учнів технологічної культури.

Спеціальність: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

(ДД № 001395)

 

2. Малишевський О.В. Пропедевтика інформаційної культури учнів 5–7 класів на заняттях з трудового навчання і художньої праці. Спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика трудового навчання
(ДК № 045622)

 

3. Кравченко Т.В. Підготовка вчителя трудового навчання з основ кулінарії Спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика трудового навчання

(ДК № 001762)

 

4. Гервас О.Г. Пропедевтика дизайн-освіти учнів 5–9 класів в процесі трудового навчання

Спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика трудового навчання
(ДК № 041350)

 

5. Мельник О.С. Жорсткість та міцність залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні Спеціальність: 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди (ДК № 017522)

 

6. Чичук В. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання мультимедійних технологій у Польщі.

Спеціальність: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

 

 

 

7. Захаревич М.А. Підготовка майбутнього вчителя технологічної освіти до використання мультимедіа в професійній діяльності.

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.