УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Коротка інформація

 
 
 
Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій створена у 2011 році. З вересня 2014 року кафедра перейменована на кафедру професійної освіти та технологій за профілями. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Мельник Олексій Сергійович.
Науково-дослідна робота на кафедрі пов’язана з темою „Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі”. Викладачами розробляються методичні рекомендації, програми, організовуються виставки, зустрічі з провідними фахівцями галузі, семінари, які спрямовані на вдосконалення підготовки майбутнього інженера-педагога.
Результатом науково-дослідної роботи студентів є оволодіння методикою наукових досліджень, більш глибоке вивчення теоретичного матеріалу з навчальних дисциплін кафедри, виконання курсових, дипломних, магістерських робіт та ін. Основними напрямками науково-дослідної роботи студентів є участь у роботі науково-практичних студентських конференцій різних рівнів, захист курсових та кваліфівкаційних робіт.
Кафедра забезпечує викладання дисциплін фахового спрямування за напрямами підготовки та спеціальностями: Професійна освіта. Комп'ютерні технологіїПрофесійна освіта. Дизайн; Професійна освіта. Харчові технології.